preloader

Avís Legal

En compliment del deure d’informació establert en l’Article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar que l’empresa titular del lloc web ubicat a la adreça d’Internet culturista.cat és la societat mercantil El Culturista S.C.P., amb domicili social al carrer Castillejos 338 4-1 de Barcelona, amb N.I.F número J 66493883, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Correu electrònic de contacte: comunicacio@elculturista.cat

Accés dels usuaris

La condició d’usuari serà per a tot aquell que utilitzi per qualsevol mitjà aquesta web i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les dites condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal EL CULTURISTA sota criteris de bona fe. L’accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi pot haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen. En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l’usuari es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en la política de privacitat. Per utilitzar el portal, els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

elculturista.cat és un domini registrat. No es pot utilitzar excepte autorització expressa del titular ni en connexió amb serveis que no siguin oferts per El Culturista de manera que pugui crear confusió i / o descrèdit per a l’empresa.

El Culturista respecta la propietat intel·lectual dels autors que hi publiquen. Qualsevol reproducció d’un article d’El Culturista en un altre mitjà s’ha de fer amb l’autorització prèvia de l’autor. Es prohibeix explícitament:

  • La presentació d’una pàgina del portal El Culturista o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a El Culturista per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a El Culturista  conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web El Culturista . L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de El Culturista , sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de El Culturista, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Responsabilitat en relació amb els continguts

El Culturista es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, com també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia. El Culturista  no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal El CulturistaEl Culturista no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Dret d’exclusió

El Culturista  es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Subscripcions

La subscripció a productes editats per El Culturista  que es facin a través d’aquest portal serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. La subscripció es renovarà automàticament al final de cada període de subscripció, fora que el subscriptor ho demani abans del venciment del contracte. La subscripció també implicarà l’acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis de El Culturista. El fet de donar-se d’alta d’aquests serveis comporta l’autorització a El Culturista per a aquest tipus de comunicacions. L’usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que El Culturista indicarà en cada cas.

Generalitats

El Culturista  perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret. El Culturista no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

El Culturista podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les dites condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Advertiments a links

La present web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines web (enllaços).

La funció de El Culturista és la d’informar sobre l’existència d’altres pàgines web relacionades. Aquests enllaços no suposen un suggeriment o invitació per visitar les pàgines web relacionades. El Culturista  no coneix els continguts i serveis de l’enllaç, per això no es fa responsable dels danys derivats de la seva qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions o serveis en els continguts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat constitueix juntament amb les Normes de participació i l’avís legal  el marc jurídic que regula l’ús del lloc web www.elculturista.cat. La present Política de Privacitat en concret regula l’ús i tractament que El Culturista dóna a les vostres dades de caràcter personal com a usuari del Lloc web, ja que en accedir a la pàgina web www.elculturista.cat passeu a tenir la condició d’usuari d’aquest web (en endavant, l’“Usuari”). El present lloc web és titularitat de la

© 2021 - El Culturista